<< BACK / TERUG

SCHOOL
RE-APPLICATION FORM

Reapply applications for 2024 open on 1 September 2023 and Close 31 October 2023

SKOOL HERAANSOEK

Heraansoeke vir 2024 open op 1 September 2023 en sluit op 31 Oktober 2023
Step 1/5: Learner info
Leave this field blank

• Please do not submit an online application as well as a hard copy. One application is sufficient. 
• For any queries/questions contact Tinkie on reapply@ligbron.co.za or call 017 811 5906
• Supplying false information will invalidate this application. 

• Moet asseblief nie ñ aanlyn aansoek sowel as ñ harde kopie indien nie. Een aansoek is voldoende. 
• Vir enige navrae skakel gerus vir Tinkie by reapply@ligbron.co.za of skakel 017 811 5906
• Die verskaffing van vals inligting sal hierdie aansoek ongeldig maak. 

Volle name
Van van leerling
Jaar waarvoor aansoek gedoen word
Huidige graad
Noemnaam
ID nommer
Datum van geboorte
Geslag
Bevolkingsgroep
Burgerskap
Leerling selfoon nr.
Bly leerling saam met beide ouers
Geloof
Telefoon nr. ingeval van nood
Huistaal
Broers en susters in Ligbron
Naam en van - broer/suster 1
Huidige graad - broer/suster 1
Naam en van - broer/suster 2
Huidige graad - broer/suster 2
Naaam en van - broer/suster 3
Huidige graad - broer/suster 3
Naam en van - broer/suster 4
Huidige graad - broer/suster 4

ENGLISH PRINTABLE version

AFRIKAANSE druk weergawe